Τι πρέπει να επιλέξουμε για τα binary options: θεμελιώδης ή τεχνική ανάλυση;

Τυπικά, οι επενδυτές προτιμούν τη θεμελιώδη ανάλυση. Οι λόγοι για την απόρριψη της τεχνικής μεθόδου είναι η μαθηματική της βάση και οι γεωμετρικοί της όροι. Πολλοί νομίζουν, ότι αυτό το είδος πληροφοριών δεν είναι εύκολο για ανάγνωση και ανάλυση.

Η τεχνική ανάλυση εξασφαλίζει κέρδος σε ένα σημαντικό αριθμό περιπτώσεων και με πιθανότητες 60-80%. Πρόκειται για μια πολύ ελκυστική απόδοση. Πολλά επενδυτικά συστήματα βασίζονται σε μηχανισμούς αρκετά εύκολους για κατανόηση, ενώ στο μέλλον καθιστούν εφικτή την απόκτηση μεγαλύτερου κέρδους.

Η τεχνική ανάλυση απαιτεί εκτεταμένη γνώση της εξέλιξης της αγοράς, μέσα σε μια μακρά περίοδο χρόνου, καθώς και την κατανόηση της συσχέτισης και των αρχών της δυναμικής της. Για να μπορείτε να εξοικειωθείτε με την παρούσα κατάσταση σε ένα καλό επίπεδο, πρέπει να κατανοήσετε την οικονομική ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Είναι σημαντικό να καταλάβετε, ότι μια γρήγορη επισκόπηση των νέων της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής κατάστασης και οι προβλέψεις των ειδικών θα είναι ανεπαρκή, για να υπολογίσετε τις τάσεις της αλλαγής της τιμής ενός επενδυτικού αγαθού. Ιδανικά, η θεμελιώδης ανάλυση θα πρέπει να διεξάγεται από ειδικούς με το κατάλληλο εκπαιδευτικό επίπεδο, είτε από τουλάχιστον καλά πληροφορημένους ανθρώπους, που είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν πολλές ώρες για να κατανοήσουν τις αρχές μαζί με τις σχετικές πληροφορίες.

Μπορείτε να φανταστείτε ένα πλάνο οικοδόμησης. Αν θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι για πολλά χρόνια άνετης ζωής, θα χρειαστείτε γερά θεμέλια και υλικά καλής ποιότητας. Έτσι και στο πεδίο των επενδύσεων. Η θεμελιώδης ανάλυση θα σας προσφέρει μια καλή προετοιμασία για μακροχρόνια και υψηλά αποδοτικά αποτελέσματα. Αν θέλετε να απλό κατάλυμα για μερικές μέρες, τότε θα χρειαστείτε απλά μια στέγη και λίγα σκεπάσματα. Αυτό είναι η τεχνική ανάλυση. Δίνει αποτέλεσμα εδώ και τώρα, σχεδόν χωρίς πρότερη εκπαίδευση.

Από τα προαναφερόμενα, μπορεί να βγει το συμπέρασμα, ότι οι βάσεις της τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης, όταν κάνουμε συναλλαγές με binary options, είναι αρκετά όμοιες με τις βασικές αρχές, που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Επιπλέον, μια λεπτομερής ανάλυση των μεθόδων οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι η θεμελιώδης ανάλυση είναι πολύπλοκη και απαιτεί βαθιά γνώση των διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών πεδίων, ενώ η τεχνική ανάλυση είναι πιο συγκεκριμένη και περιεκτική χωρίς προετοιμασία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *