Η καινοτόμος βιομηχανία

Παρόλο, που οι πρώτες μορφές της επένδυσης σε binary options εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μόνο το 2008 έγιναν ευρέως γνωστές. Ακόμα και τόσα χρόνια μετά την εμφάνιση αυτής της μορφής επενδύσεων, υπάρχουν ακόμα διαφορές στον ορισμό της δομής τους, συνεπώς παραμένει κάτι καινούριο, που πρέπει να εξερευνηθεί και να δοκιμαστεί.

Δεν αποτελεί μυστικό, ότι υπάρχουν χώρες χωρίς νομοθετική ρύθμιση για αυτή τη σφαίρα δραστηριότητας. Σε αντίθεση με το Forex, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μαζικές συλλήψεις παράνομων επενδυτών, τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουν προκύψει ακόμα στο πεδίο των δυαδικών επιλογών. Έτσι, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα, ότι το πεδίο αυτό δεν είναι τόσο διαφανές, λόγω της έλλειψης ρυθμιστικού ελέγχου.

Επενδυτικές συναλλαγές – τζόγος ή επένδυση;

Μια άλλη σημαντική ερώτηση είναι η εξής: πώς κατηγοριοποιούνται οι δυαδικές επιλογές; Σε μερικές χώρες, αναφέρονται ως μορφή επενδύσεων, που φορολογείται και ρυθμίζεται από το νόμο.

  • Στις ΗΠΑ, οι δυαδικές επιλογές υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Εμπορίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και εμπορευμάτων, καθώς και υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Στο ΗΒ, οι δυαδικές επιλογές ελέγχονται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς.
  • Στην Αυστραλία, η εποπτική λειτουργία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Αξιών και Επενδύσεων.
  • Στην Κύπρο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμπεριέλαβε έναν αριθμό δυαδικών επιλογών στις αγορές επενδύσεων. Αυτή η αρχή ασχολείται με την εποπτεία αυτής της επενδυτικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι δυαδικές επιλογές δεν θεωρούνται μορφή επένδυσης. Αντίθετα, θεωρούνται ως μορφή τζόγου. Συνεπώς, δεν υπάρχει εποπτεία και έλεγχος των λειτουργιών αυτών.

Έτσι, οι χρηματομεσίτες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα binary options, πρέπει να μελετήσουν την Ευρωπαϊκή οδηγία «Στις αγορές των επενδυτικών εργαλείων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *