Επίπεδα στήριξης και αντίστασης στις συναλλαγές των binary options

Τα σημεία στο διάγραμμα, όπου η τιμή ενός επενδυτικού αγαθού αλλάζει την κίνησή της και συνδέονται από μια ευθεία γραμμή, σχηματίζουν τα βασικά επίπεδα. Όταν οι τιμές πέφτουν ή ανεβαίνουν, μερικοί επενδυτές αφήνουν την αγορά, κάνοντας μια τάση δυνατότερη, ενώ άλλοι επενδυτές εισέρχονται στην αγορά, κάνοντας την τρέχουσα τάση πιο αδύναμη. Η πτώση στην τιμή ενός οικονομικού εργαλείου σταδιακά επιβραδύνεται και σταματά στο επίπεδο στήριξης, κάνει γκελ και αρχίζει να ανεβαίνει. Αν η τιμή του επενδυτικού αγαθού αυξάνεται , αργά ή σύντομα θα υπάρξει μια στιγμή, όπου οι τιμές παγώνουν στο επίπεδο αντίστασης και γυρνάνε πίσω στα σημεία, που είναι πιο σταθερά την τρέχουσα στιγμή.

Η δημιουργία των βασικών επιπέδων

Οι γραμμές στήριξης και αντίστασης σχηματίζονται λόγω διάφορων αιτιών. Κάθε επενδυτής μπορεί γρήγορα και εύκολα να βρει τα σημαντικά επίπεδα, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:

  1. Προσδιορίστε τα επίπεδα με βάση τις ψυχολογικά σημαντικές παραμέτρους. Ένας επενδυτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί τιμές, που είναι κοντά στα σημεία μηδέν. Για παράδειγμα, τα σημεία, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία βασικών επιπέδων, μπορεί να είναι τιμές που διαθέτουν δύο μηδενικά, όπως 14500.
  2. Η αναζήτηση για τα βασικά επίπεδα βασίζεται στα σημεία στήριξης της προηγούμενης μέρας. Μπορούν να είναι τα extremes της καθημερινής τιμής ενός επενδυτικού προϊόντος. Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή με τη βοήθεια ενός σχετικού δείκτη.
  3. Η εύρεση σημείων στο διάγραμμα, όπου η γραμμή τιμής ενός επενδυτικού αγαθού αλλάζει τη δυναμική της. Φτιάξτε τα βασικά επίπεδα, χρησιμοποιώντας σημεία για κάθε χρονικό πλαίσιο του διαγράμματος. Δουλεύουν τέλεια και επιτρέπουν στον επενδυτή να κάνει σωστές προβλέψεις.

Αφότου ο επενδυτής αποφασίσει ποιος είναι ο ευκολότερος τρόπος να φτιάξει γραμμές στήριξης και αντίστασης, πρέπει να μάθει τις ευκαιρίες που παρέχουν σωστά.

Η χρήση των βασικών επιπέδων στη συναλλαγή με binary options

Στις συναλλαγές συμβολαίων, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο των βασικών επιπέδων, που δείχνει την αναζήτηση για μέγιστα και ελάχιστα σημεία, που σχηματίζονται πάνω στο διάγραμμα από την τιμή μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτός ο τρόπος είναι εύκολος για αυτοματοποίηση, άρα ένας επενδυτής δεν χρειάζεται να χάσει το χρόνο του σε υπολογισμούς. Οι γραμμές αντίστασης και στήριξης χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές Call/Put και Touch/No Touch επιλογών.

Στρατηγική συναλλαγών «Fence»

Ενόσω χρησιμοποιεί αυτή τη στρατηγική, ο επενδυτής πρέπει να περιμένει για τη στιγμή, όπου οι τιμές έρχονται κοντά στο βασικό επίπεδο, και να αγοράσει ένα σχετικό option. Για παράδειγμα, αν η τιμή του επενδυτικού προϊόντος είναι κοντά στο επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να αγοραστεί ένα Call option. Αν η τιμή είναι κοντά στο επίπεδο αντίστασης, θα πρέπει να αγοραστεί Put option.

Να θυμάστε, ότι μερικές φορές η τιμή ενός οικονομικού εργαλείου δεν σταματά στα βασικά επίπεδα. Μπορεί να τα σπάσει και να διατηρήσει τη δυναμική. Αν ο επενδυτής δει, ότι η τιμή είναι κοντά στο σημαντικό σημείο και ο ρυθμός κίνησης παραμένει υψηλός, δεν θα πρέπει να μπει στην αγορά.

Οι στιγμές, όπου η τιμή του επενδυτικού αγαθού είναι κοντά στο επίπεδο στήριξης ή αντίστασης ή αντίθετα, είναι μακριά από αυτά τα επίπεδα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά σύντομων επιλογών Touch/No Touch. Όταν τα bulls και bears είναι εξίσου δυνατά, η τιμή ενός επενδυτικού αγαθού δεν κάνει καμία πρόοδο και παραμένει κοντά στο σημαντικό επίπεδο, χτυπώντας το από στιγμή σε στιγμή. Τη στιγμή, όταν η τιμή είναι για ακόμα μια φορά κοντά στο επίπεδο, ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει ένα Touch option. Αν οι τιμές κάνουν γκελ από τη βασική γραμμή και κινηθούν προς την αντίθετη γραμμή του καναλιού, ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει ένα No Touch option.

Η σημαντική παράμετρος για μια επιτυχημένη συναλλαγή δυαδικών επιλογών, χρησιμοποιώντας τη στρατηγική «Fence» είναι ο χρόνος λήξης. Ο χρόνος, που είναι ίσος με την περίοδο του διαγράμματος, θεωρείται ως η βέλτιστη. Αν ένας επενδυτής χρησιμοποιεί τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης, που δημιουργούνται στο 15λεπτο διάγραμμα, ο χρόνος λήξης ενός συμβολαίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *