Δείκτες σε binary options

Οι δείκτες είναι ένα οπτικό εργαλείο τεχνικής ανάλυσης της αγοράς. Ακόμα κι αν ξεκινήσετε με κέρδη, που βασίζονται σε σωστά σήματα, είναι σημαντικό να καταλάβετε πώς δημιουργήθηκαν τα συστήματα συναλλαγών, που τα χρησιμοποιούν. Με τη σταδιακή απόκτηση εμπειρίας και την ανάπτυξη μιας κατανόησης των αρχών της πρόβλεψης, ίσως θελήσετε να εργάζεστε ανεξάρτητα και να αυξήσετε το εισόδημά σας. Η τεχνική πρόβλεψη βασίζεται σε διαγράμματα, που αναλύονται με τη βοήθεια διαφόρων δεικτών. Τα σήματα, που συζητήθηκαν παραπάνω, ξεχωρίζουν, όταν χρησιμοποιούνται τέτοια εργαλεία. Η διασταύρωση των πολλών δεικτών ή μια γραμμή, που διασχίζει το διάγραμμα, εικονικά και μαθηματικά απεικονίζουν την υψηλή πιθανότητα να προκύψει ένα γεγονός, όπως η αύξηση της τιμής του χρυσού. Συνεπώς, είναι σήματα, που βασίζονται στο τι ένας επενδυτής θα επιλέξει για παραμέτρους των αγορασμένων επιλογών.

Επιλογή των δεικτών συναλλαγής

Υπάρχουν γενικές αρχές για την εργασία με τους δείκτες, που επιτρέπουν το διαχωρισμό τους σε ομάδες για εύκολη κατανόηση. Αυτοί μπορούν να γίνουν η βάση για τις επιτυχημένες συναλλαγές σας.

Για μια καλύτερη κατανόηση, ας αναλύσουμε μια ακόμα βασική έννοια του χρηματιστηρίου – την τάση, η οποία πρόκειται όντως για μια συγκεκριμένη τάση, ένα μοτίβο. Για παράδειγμα, η αύξηση της τιμής του ευρώ έναντι του δολαρίου. Οι περισσότεροι δείκτες βασίζονται σε αυτή την τάση. Κάθε κατηγορία επενδυτικών αγαθών μπορεί να εκφραστεί ως τάση σε μια δεδομένη στιγμή, και είναι δύσκολο να προβλεφθεί η συνέχεια και το αποτέλεσμα. Με μια απουσία τάσεων, υπάρχουν άλλες αξιόπιστοι μέθοδοι ανάλυσης, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι ειδικοί δείκτες.

Δείκτες των τάσεων

Όπως δείχνει η ονομασία τους, αυτοί οι τύποι δεικτών συνδέονται με την ύπαρξη μιας τάσης, πχ. βοηθούν στον υπολογισμό των δικών τους κατευθύνσεων. Μπορούμε να υποθέσουμε, ότι αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για το είδος τους. Οι συναλλαγές με βάση την τάση, είναι μια πιο «ηχηρή» στρατηγική. Αποτελείται από το στοίχημα για μείωση των τιμών κατά το χρόνο, ο οποίος ήδη μειώνεται. Και το αντίστροφο – όταν η τιμή αυξάνεται, αγοράστε ένα option για την περαιτέρω αύξησή του. Οι δείκτες παρέχουν ένα οπτικό σήμα για την κατεύθυνση μιας τάσης.

Ο δείκτης Bollinger

Ο δείκτης αυτός υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Παρά την «ηλικία» του, ακόμα και σήμερα είναι πολύ σχετικός και ευρέως εφαρμόσιμος. Είναι εύκολος για τοποθέτηση απευθείας στο διάγραμμα τιμών. Το σχηματίζουν τρεις κυματώδεις γραμμές, στη διασταύρωση μιας τιμής και δείχνει τη φύση μιας τάσης. Αν η κορυφαία καμπύλη διασχίζεται, η τάση είναι ανοδική. Αν πηγαίνει προς την κάτω γραμμή, η τάση είναι καθοδική. Όταν βρίσκεται στη μέση, η αγορά είναι σταθερή. Για τους περισσότερους επενδυτές, η τρίτη επιλογή είναι μια περίοδος αναμονής. Οι συναλλαγές καθυστερούν έως ότου υπάρξει νέα δυναμική.

Δείκτης MACD

Αυτός ο δείκτης μπορεί να παρουσιαστεί ως έχει ή ως MACD ιστόγραμμα. Συνήθως δεν είναι πολύ διαφορετικό από τις γραμμές Bollinger και είναι επίσης τοποθετημένος στο διάγραμμα τιμών.

Το ιστόγραμμα MACD είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μακροχρόνια option. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι χρήσιμο, ενώ μπορεί ακόμα και να δώσει λανθασμένες εντυπώσεις. Μοιάζει σαν ένα ανεξάρτητο διάγραμμα, το οποίο είναι ένα σύνολο κάθετων στηλών με διάφορο ύψος, διασχίζοντας την οριζόντια γραμμή, που απεικονίζει την τάση. Το μήκος των οριζόντιων γραμμών δείχνει την ένταση της τάσης. Όσο περισσότερο μεγαλώνουν πάνω από την οριζόντια γραμμή, τόσο περισσότερο αυξάνεται η τιμή. Όσο χαμηλότερα πάνε, τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή.

Ichimoku

Είναι δυσκολότερο στη χρήση, αλλά η προσπάθεια αμείβεται με μεγάλη ακρίβεια. Ο δείκτης Ichimoku αποτελείται από πέντε γραμμές, που δημιουργούν σήματα από τις διασταυρώσεις τους. Είναι τοποθετημένος στο διάγραμμα και μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες. Για να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των επιλογών, τα σήματά του πρέπει να υποδεικνύουν το ίδιο. Και ξανά, είναι πιο ακριβές για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όσο μεγαλύτερη η τάση, τόσο πιο αξιόπιστα τα σήματα για αυτή.

Δείκτες, που χρησιμοποιούν off τάσεις

Τέτοιου είδους δείκτες αποκαλούνται ταλαντωτές. Δουλεύουν καλά για τις δυαδικές επιλογές, αλλά δεν είναι τόσο κατάλληλοι για τους forex επενδυτές. Δεν δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το εύρος της αλλαγής στην αξία του επενδυτικού αγαθού. Δεν μπορούν να σας πουν πόσα πολλά σημεία θα πάρει μια τιμή. Ένας ταλαντωτής βοηθά μόνο για τον καθορισμό του αν μια τιμή θα ανέβει ή θα κατέβει. Αυτό ονομάζεται «συναλλαγή σε κανάλι», δηλαδή λαμβάνει υπόψη μόνο την κατεύθυνση της κίνησης. Αυτό είναι αρκετό για την αγορά κερδοφόρων επιλογών.

Δείκτης δυναμικής

Είναι ίσως ο πιο απλός και προφανής δείκτης στις δυαδικές επιλογές. Είναι επίσης κατάλληλος και για άλλες αγορές. Συγκρίνει τις ισχύουσες τιμής με την τιμή κατά το κλείσιμο της προηγούμενης περιόδου. Το σημαντικότερο – δείχνει τη δυναμική των τιμών εκ των προτέρων, επιτρέποντάς σας να έχετε κι εσείς δυναμική. Η κατανόηση των σημάτων του δείκτη είναι πολύ εύκολη. Αν η γραμμή μετά τις συγκρίσεις πήγε πάνω, αυτό αποτελεί σήμα για να αγοράσετε, ενώ αν πάει προς τα κάτω για να πουλήσετε. Στην περίπτωση των binary options, που καθορίζονται απευθείας από την πρόοδο των γραμμών του δείκτη, πρέπει να επιλέξετε την αύξηση ή τη μείωση της τιμής αντίστοιχα.

«Στοχαστικοί» δείκτες

Οι στοχαστικοί δείκτες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στην περίπτωση, όπου δεν υπάρχει τάση. Σιγουρευτείτε, ότι πρώτα ελέγχετε τους δείκτες τάσης. Εναλλακτικά, τα ληφθέντα στοχαστικά δεδομένα θα είναι αναξιόπιστα και η αγορά σας θα οδηγηθεί σε απώλειες. Στο διάγραμμα, ο δείκτης απεικονίζεται ως ένα κανάλι, που ορίζεται από τις δύο πλευρές με γραμμές. Το αποτέλεσμά του είναι αρκετά ξεκάθαρο. Όταν το διάγραμμα τιμής διασχίζει το κορυφαίο όριο του δείκτη σημαίνει, ότι η τιμή κινείται καθοδικά και η αγορά είναι «overbought». Αν διασχίζει την κάτω γραμμή δείχνει, ότι η αγορά είναι «oversold» και η τιμή ανεβαίνει.

Οι δείκτες είναι καλά εργαλεία, για να εξοικειωθείτε με τα επενδυτικά προϊόντα και για να προσδιορίσετε τις τάσεις. Επιτρέπουν ακόμα τη συναλλαγή με την απουσία τάσεων. Η βαθιά κατανόησή τους μπορεί να βοηθήσει τον επενδυτή να γίνει ανεξάρτητος και να απολαμβάνει ένα σταθερό εισόδημα από την αγορά δυαδικών επιλογών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *